عقرب من

نمی دانم باید بخندم یا گریه کنم

 

به حال عقرب سرگردانی

که از خجالت نیشی که به پشت دارد،

خودش را با دمش

به دار آویخته است!

 

 

راشین گوهرشاهی

/ 0 نظر / 15 بازدید