شروع دوباره

ازین به بعد خودنوشتهای روزانه ام را  در وبلاگ کتاب آنلاین "هاع " می نویسم !

جایی که قرارست "کتاب هاع"م از آن متولد شود.

کتابی که در آن همه ی متنهایش یک طورهایی به "هاع" ختم می شود؛ به حیرت.

http://ketabehae.persianblog.ir 

 

اینبار نه اینکه دلم بخواهد  مانند کتاب آنلاین سرگیجه ام از دردها و تشویشها و بعضی دلخوشیهای ریز و درشت دنیای زنانه ام بنویسم نه! بل از آنجا که بعد سه سال نوشتن  کتاب سرگیجه، حالا دیگر سرگیجه هایم تبدیل به حیرتی ابدی شده اند، می خواهم از "هاع" بنویسم؛ از حیرتهایم بنویسم با همان ته لهجه خراسانی ام . با همان زبانی که هر وقت به حیرتی بر می خورد زیر لب می گوید هاع. این واژه  را هم خودم ساخته ام. از همان واژه ی معروف "ها" ی خراسانی که معنای "بعله " می دهد بعلاوه ی یک "عین" اضافه، که از آن واژه محسوس حیرتناکی ام را  می سازد که یعنی " بعله..."اما همان بعله ی حیرت.

دعوتید:

http://ketabehae.persianblog.ir

/ 4 نظر / 27 بازدید
niloooooo

سلام سلام سلام دوباره اومدم ولي تو يه بارم نيومدي اگه ايندفه بهم سرنزني ديگه بهت سر نميزنم

llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir

قصه گو

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز نوروز خجسته باد[گل]