هی رفیق قدیمی! بگو برای چه می نویسی؟!

- می نویسم تا لحظه های رفتنی ام را جایی ثبت کنم بانو! 

هی! یار سالهای کودکی دور! به من بگو از چه می نویسی؟!

- مختصات ذهن و احساس جهانمان را می نویسم بانو! تا فرزندانمان بعد ما بتوانند بفهمند که در تقدیر ما، چرا هرگز یک بعلاوه یک نشد دو...یک بعلاوه صفر، همه چیز بود و تمام دنیا منهای یک، همیشه مساوی  هیچ!...

 

 

ویرایش نشده و ناتمام

/ 0 نظر / 9 بازدید