سین سوخته

 

چقدر بی رحمند معشوقهای ما! خود را لابلای نیستی هایشان پنهان می کنند...از لابلای خیالات ما و دیگرها سرک می کشند، و آنقدر دوست داشتنی می شوند که  هر رهگذری ناشناس، از سر شیطنت  بخواهد بیاید و ردایی بر تن کند و بر سر راه ما خودش را، عشق سوخته  جا بزند! 

 آدمست دیگر...دلتنگ می شود! حتی برای سین سوخته.حتی برای مرگ.

/ 0 نظر / 7 بازدید