پشت سر باد نمی آید

هیچوقت به پشت سرت نگاه نکن! مهم نیست کیاباهات بودن یا نبودن. مهم نیست پشت سرت چی گذشته یا نگذشته. اگه پشت سرتونگاه کنی باختی.فقط رو به جلو بدو.فقط بدو. اون کسی که بخواد باتو بمونه، تا آخرش همراه ت می دوءه. اونوقت اگه دیدی می خواد ولی نمیتونه بیاد، کمکش کن. یا اگه دیدی از تو جلوتر می دوءه، بهش برس.

راشین گوهرشاهی

تکه پاره های یک زندگی منطقی

/ 1 نظر / 13 بازدید
مطهره

اونوقت اگه دیدی می خواد ولی نمیتونه بیاد ، کمکش کن یا اگه دیدی از تو جلوتر می دوءه، بهش برس.. این خیلی خوب بود ها.. اصن این تکه پاره های یک زندگی منطقی تون خیلی خوبه بانو.. ممنون [لبخند]