همه جنینهای دنیا در آب رشد می کنند...

همه جنینهای دنیا در آب رشد می کنند! این را از یک پرفوسور سوئدی شنیدم. حالا چه فرقی می کند از چه و از که! گمانم نامش مارتین کوندرات بود! به هرحال، تمام جنین های دنیا در آب رشد می کنند و این تنها جمله ایست که  از یک کارگاه آموزشی بین المللی پنج روزه در حوالی پارسال، یادم است. تمام جنینهای دنیا در آب رشد می کنند. این یعنی  تمام آبهای جهان، مولد زندگی بوده اند. هر قطره ی آبی که جایی می بینی، روزی در چرخه ی حیات چند میلیارد ساله اش، یا جزئی از والد یک موجود زنده بوده، یا مولود آن.

علاقه ی عمیقی دارم به پای هر چشمه یا قناتی نشستن...و یا به آب کشیدن از چاههای دور...دلم می خواهد اولین کسی باشم که نگاهم بر قطرات آبی می افتد، که تازه از دل خاک، بیرون جوشیده اند. قطرات آبی که یا از بارش باران، یا بقایای زیستی موجودات زنده ی دیگر، به درون خاک سرد نفوذ کرده اند...در سفره های چند میلیون  ساله نشسته اند...با قطرات آب هزاران سال پیش آمیخته اند...و آنچه از دل زمین می جوشد، معجون شگفتی آوری از گذشته های دور و نزدیکست.

همه ی جنین های دنیا در آب رشد می کنند. . در بقایای اساطیری چند میلیاردساله ی آب...در قطرات شور  اشکهای من..تفکر به این بی کرانگی، کمی قلب رنجیده ام را  آرام می کند. پس قطرات اشکهای دلتنگی من، هیچ راه دوری نمی روند!

 

ویرایش نشده

/ 3 نظر / 12 بازدید
حامد

هموناییکه دیروز فرمودید . شما هنرمند و نویسنده هستید - اگر به من پاسخی هم دادید از سر لطف بوده . فی الواقع وبلاگ زیاد هست اما نفهم هم کم نیست و من دنبال کسی هستم که چیزی بارش باشه . برای همین به وبلاگ شما اومدم . نه چیزه دیگه !

حامد

همگان آزاد آفریده شدند ، کسی به کسی تعهدی ندارد .