دنیای سخت

می دانی؟ 

دنیای بدون تو دنیای سختیست.

حتی اگر در بهشت هم باشم، تحمل حجم نبودنت مراخواهد کشت.

نمی خواهم نبودنهایت را حتی به قیمت بخشایش بهشت و ارزانی ایمانم...

ببین که در نماز های یومیه ام  آیات انسانی تو را تلاوت می کنم؛

 

به نام خدایی که تو را آفرید

و به یاد سین

 

سوگند به اشک

به روحی که تطهیر می کند...

و سوگند به عشق

به جانی  که می گدازد

 

که هر شرابی طعم تو را ندهد، زهر است...

و هر خوشی بدون تو باشد، رنج است...

 و هر آغوشی بوی تو را ندهد، معصیت است

 

اقرار می کنم به یگانگی ات

که کفر بعلاوه ی تو از ایمان بی تو مقدس ترست...

 

باش! برگرد! بمان!

 

راشین گوهرشاهی

/ 2 نظر / 10 بازدید
هیچکس

باش ....... بمان .............. برگرد .................... . . برگرد ................................ بمان....................... باش .............. همیشه ....

زهره رضازاده

خیلی قشنگ گفتی راشین عزیزم