وقتی دلت برای کسی تنگ می شود...

"وقتی که
دلت برای کسی تنگ می شود؛ عکسهایت را نگاه کن.

عکس آنهایی را که کنارت هستند، عکس آنهایی که با تو لبخند می زنند، عکس آنهایی که تو
را دوست دارند...عکس آنهایی که می توانی هنوز هم  آنها را در آغوشت بگیری و اجازه داری  بوسه بر گونه هایشان بزنی.

بگذار
اویی که رفته برای همیشه به راه خودش برود...تو هنوز عکسهایی در جیبت هست که
صاحبانش در کنار تواند. عکس آدمهای رفته را حذف کن! دور بریز...عکس اویی که رفته
را پاره کن. وقتی عکسش را نبینی دیگر دلت برایش تنگ نمی شود. اوه عزیز دلم تو فقط متعلق به آنانی هستی که هم
اکنون در کنار تواند
حتی اگر برای همیشه نمانند.

بنشین و
عکسهایت را نگاه کن

فیلمهایت
را ببین

ببین چه
کسانی در آنها هستند

وجودشان
را محکم تر در آغوشت نگه دار... عطر بودنشان را به خاطر بسپار...

هیچ
تضمینی برای آینده نیست."

 

دلم می خواست این قطعه را برایش،  با گیتارم می زدم و می خواندم.

 

ویرایش
نشده

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
دانلود موزيک

با آرزوي بهترينها براي شما به منم سر بزنيد دانلود هر چي که فکر کني www.mosaken.com