ماه نو و مرغان آواره

 

-آب سبو می درخشد

آب دریا تیره است

حقیقت کوچک سخنانی داردکه روشنست

حقیقت بزرگ، خاموشی بزرگ دارد

 

  

 

- خدا

نه برای خورشید

و نه برای زمین

بل که برای گلهایی که برایمان می فرستد

چشم براه پاسخ است.

 

 

 

-

تاریخ بشر

صبورانه

چشم به راه پیروزی انسانی ست

که ظلمی براو رفته است.

 

 

 

-ای کاش می توانستم در دل جهان کودکم جای آرامی بگیرم!

آن جا که خرد، از قوانینش بادبادک می سازد و هوامی کند

و حقیقت واقعیت را از بندهایش می رهاند..

 

 

رابیندرانات تاگور

ماه نو و مرغان آواره

ترجمه ع. پاشایی

کتاب قابل تحسینی که این چند روزه ام را با آن سرخوش بودم.

/ 0 نظر / 24 بازدید