ده بی سی چل

بیا و هر..چی دلت می خواد بگو

منم گوش می کنم!

نه عصبانی می شم

نه ناراحت!

نه میذارم کس دیگه ای بفهمه

نه بشنوه!

 

زن هستی حرف بزن

مرد هستی حرف بزن!

گفتنش با تو،

گوش دادنش با من

سین هستی، حرف بزن

سین نیستی، حرف بزن!

بگو که سین هستی اگه هستی!

بگو که سین نیستی اگه نیستی!

بگو درخت آلبالو چند تا برگ داره

چندتا گنجشک امروز از رو سقف خونه تون گذشته و دون ندیده

بگو کی دونشنونو از سر بومتون دزدیده

بگو "موسی کو تقی" لب ایوون

کفشاشو  چرا تا به تا پوشیده

بگو طوق دور گردن طوطی تاجر چی رنگیه

گاو حسن خان باهندستون چیکار داره

بگو خونه ننه غازی چند تا پله داره تا به کاریز برسه

وقتی پاش درد میگیره کی براش از آب انبار آب میاره  یا واسش  خار بار می کنه تو تنور می ریزه

بگو اختر خانم از  زور کی  شیش تا شیش تا طوله میزاد و از لج چی   سر شوهرش پارس می کنه...

بچه هاش  هی ونگ می زنن...ار می زنن...زمینو میذارن سرشون...خوابتو پریشون می کنن...نون ندارن...آب ندارن...جاشون خیسه...خواب ندارن ..بابا ندارن...ننه ندارن....جون ندارن...

خب

همه حرف می زنن

برای هیچکی هم  مهم نیست یکی ناراحت بشه یا  که نشه...

تو هم بگو

چیزی بگو

برات مهمم نباشه!

 مگه

گرگم به هوا ...

هوازمینه...

میگه هرکی نشینه

گرگ زمینه

من نمیشینم...پس گرگم...

نشینی می خورمت

شاخم دارم

سمم دارم

من غولم!

قول بدی حرف بزنی،

قول میدم گوش کنم

قول دادن بلدی؟!

قول دادن بلدم!

قول !قول! قول!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید