ایمان و عشق، که نباشد، حتی شنیدن زیباترین ترانه ها و دلنوازترین ملودی ها، نظیر ترانه ی باران،به تلخی گوش سپردن به گزنده ترین نفرینها و تحمل تلخ ترین شکنجه هاست... ر.گ

/ 0 نظر / 10 بازدید