گلهای سرخ

 امروز، روز خیلی عجیبی بود! یکی از دانشجوهای کلاس نقاشیم به مناسبت روز و هفته استاد و معلم، بعد از شانزده سال پیدام کرده بود و تقریبا ناگهانی اومده بود دیدنم با گلهایی واقعا سرخ. نگاش که کردم، دیدم حالا اون باید باشه استاد من، من باید باشم شاگردش! یه روزی من تو کلاس نقاشی استادش بودم، اما حالا اون تو کلاس معرفت برای همیشه استاد من شد!... اگرچه این مطلب رو شاید هیچوقت نبینه و نخونه ...ولی باید بگم؛ بی نهایت ازت ممنونم ساراهمتی عزیز

/ 1 نظر / 11 بازدید
آزاده

آفرین به این شاگرد قدر شناس !