بیچاره سوسکها

تا می آ یند به این فکر کنند که برای چه به دنیا آمده اند 

چرا زندگی می کنند و در زندگیشان انتظار چه سرنوشتی را باید بکشند،

یکی پایش را می گذارد روشان و لهشان می کند؛ بیچاره سوسکها.

 

 

راشین گوهرشاهی

تکه پاره های یک زندگی منطقی

/ 0 نظر / 8 بازدید