وبلاگ طب فولکوریک

وبلاگ طب فولکوریک را برای این زده ام؛ که آنچه را از راه مطالعه و حفظ تجربیات مادرانمان بدست می آورم؛ و می تواند  روش زندگی پر دغدغه ی امروزی را آسانتر کند، برای هم نسلان خودم و نسلهای بعد از خودم و فرزندانم و فرزندان فرزندانم باقی بماند. چرا که می بینم این عصر، عصر فراموشیست و دیری نمی پاید که تحت تاثیر تبلیغات صنعتی؛ همه ی ما و فرزندانمان روش های ساده و زیبا زیستن را فراموش کنیم.

تقدیم به فرزندان عزیزم؛ هفت میلیارد آدم روی زمین. از طرف شش میلیارد و صد و پنجاه و چهارمین آدم دنیا(البته احتمالا).

www.zendegee.persianblog.ir 

/ 0 نظر / 15 بازدید