زنها و کوفت!

تمام دنیا برعلیه زنها بسیج شده اند...به چه جرمی؟! هیچ نمی دانم! شاید به این دلیل که می خواهند عقده های حقارتشان را در برابر زیبایی های الهی زن، و نیاز همیشگیشان را به وجود  زنها، در لفافه ای از نفرت یا هوس، طوری کتمان کنند! ...

پای صحبت افراد سکولار و دین گریز که می نشینم، می بینم که وجود زنان را، تا سرحد ارضای هوسهای جنسیشان، پایین می آورند...و سمت انسانهای به ظاهر دانشمند ومذهبی که می روم، می بینم که چقدر نادانند! قدر فهم و شعورشان از کلام خدا و صحبت انبیا، تنها به همین حد می رسد که مثلا فلان تفاوت جنسی زن و مرد را بگذارند مبنای برتری مردی بر زنی!  و یا فلان حکم الهی خدا را در مقطعی از زمان گذشته و متناسب با ذهن بسته آدمهای آن دوران، بگذارند پای قانونی که قدرت بسط و تغییر متناسب با زمان را ندارد و در فراز تاریخ و انبساط زمان، همچنان حکمی بسته و محدود باقی می ماند! احکام اصلی اسلام را مانند یک گزینه محدود بلاتغییر در نظر میگیرند در نمودار منبسط زمان، و مکان! انگار حتی این دانشمندان گرانقدر هیچ از ریاضی و قوانین بلاتحریف آن نمی دانند! حیف از اسلامی که به دست چنین دانشمندان کج فهم و بی شعوری آلوده می شود! به هرحال، زنها هم درست شبیه آن نمادهای معلوم محدودی که اینها در معادلات  ریاضیات مالیخولیاییشان فرض میکنند، موجودات مظلوم و نحیفی هستند که دراین عصر هم مانند دورانهای گذشته انگار فقط نقش مجسمه های مومی را بازی می کنند که هم افراد به ظاهر مذهبی هم غیر مذهبیها، تنها دلشان می خواهد آنان را، مطابق نیازهای پایان ناپذیر جسمیشان حالت بدهند ... و درین میان، وای به حال زنانی که نخواهند نقش آن مجسمه ی بی جان مومیایی را، بازی کنند! وای به حال زنانی که خودشان بخواهند آدم باشند! خدایا! به داد ماها هم برس!

 

ویرایش نشده

/ 0 نظر / 10 بازدید