روزی روزگاری

 

شنیده ام روزی  یک پیشگوی چینی پیش بینی وقوع زلزله ای را در مملکتمان کرده بود...معبود ما هم قبل از آبستن شدن، جان اهل و عیالش را برداشت و به کوه قاف گریخت و وقتی مردم مملکت ما در روز تاسوعایشان بر سر و سینه می زدند، او با جت اسکی دل به دریا زده بود!

اوه...معبودان  من! منکر تان خاک بر سرش بشود و جان در بدنش مبادا که شمادین را نه از برای له کردن سرکشان مردم زیر گوشکوب عدالت می خواهید بل از آنرو می طلبید که جهان سرش گرم عزای خود باشاد و از قدرات لذات بی شائبه تان در عرصه و سکنات هستی  پیوسته بی خبر ماناد...!

 

ویرایش نشده

/ 0 نظر / 11 بازدید