حیف این مردم!

در کارگاه خلاقیت و هنری که تدریس یکی از مباحثش با من بود، دلم به حال زنان و مردانی سوخت که شاید می توانستند روزی از بهترین نقاشها، شاعرها، یا نویسندگان این مملکت باشند...اما آنها هیچ کدام ازینها نبودند؛ زیرا  تمام فرصتهایشان را فقط در انتظار " کشف شدن" به هدر داده بودند!  حیف این مردم!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
منصوره شریفزاده

سلام- با اجازه لینکتان می کنم اگر موافق نبودید، بفرمایی تا حذف کنم. موفق باشید.