سیمین بهبهانی

بانوی مهربان خیالم؛ نگاه کن

 شهرم تمام پنجره هایش شکسته است

بیدارشو! دوباره بیا و غزل بگو

بیدارشو دوباره بیا و غزل بگو!

این شهر از حکایت قابیل، خسته است...

 

راشین گوهرشاهی


بداهه ای بود برای سیمین بهبهانی عزیز
شاعری که دردش درد مردمش بود
و شعورش برتر از سطح صد مرد سیاستمدار هم عصرش
روحشون شاد...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
میم شین

سلامت و مستدام باشید. چند روزی هستیم.