# روزنگار

پاهایم را دفن کنم...

می خواستم، جایی میان رفتن و ماندن،  پاهایم را دفن کنم. می خواستم خیال کنم در مرزهای دور، بندی نیست. باور کنم اگر بروم، ...واقعا اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید