خارپشتها

انسانها اجتماعی از خارپشتها هستند. می توانی آنها را دوست بداری  ولی بیش از اندازه به آنها نزدیک نشو؛ وگرنه خارهای تو وجود آنها را، و خارهای آنها وجود تو را خواهد آزرد.

 

راشین گوهرشاهی

 

       

 

/ 0 نظر / 13 بازدید