رابطه

رابطه ما آدما باهم مث بازکردن گلوله نخ کاموا می مونه. از همون اولی که شروع میشه مدام درحال تموم شدنه.

از "تکه پاره های یک زندگی منطقی"

راشین گوهرشاهی

/ 0 نظر / 17 بازدید