او را

فکر می کنم باید همه کارهایم را از نو شروع کنم: تمام حرفهایم را نقاشی هایم را شعرهایم را...حتی خودم را باید دوباره از اول آغاز کنم!

چقدر خوبست که هر روزی نو می شود، امکان تولدی دوباره هست! امکان اینکه "خود " دیگری را آغاز کنی و مطمئن باشی که آدم دیگری شده ای و حال و روز و فکر و اندیشه و کردار آن آدم دیروز، هیچ ربطی به حال تو ندارد! تو می توانی هر روز صبح که طلوع می کند، از نو آغاز شوی نه مثل یک انسان بالغی که گذشته و حال و آینده ای دارد نه! بلکه به صورت نوزادی که نه هیچ از گذشته به خاطر دارد و نه حالی می شناسد و نه آینده را... فقط می داند که باید زندگی کند و به نیازهای غریزی اش پاسخ بدهد  هر چه را که می بیند، درباره اش بیندیشد و بخواهد فکر کند تا بتواند ماهیتش را کشف کند!

کشف ماهیتها...کشف حقایق پشت پرده...کشف عمق هر چیزی برایش لذت بیشمار دارد و همین تا آخر شب، مشغولش می کند و نمی گذارد و نمی خواهد به چیز دیگری غیر ازین چیزهایی که هست، که حقیقت هست و بودنش را دوست دارد، بیندیشد!

معاشقه ی هر لحظه با گلی با قلمی با تصویری با رنگ  چایی داغ...با موسیقی یا باصدای پرنده ها یا با تیک تاک ساعت...قدرت عشق ورزی بی نهایت سترگی که حتی می تواند با تکه های سنگ و یا ذرات غبار نشسته بر روی میز هم عشق بازی کند و لذت ببرد! که از هر ذره ی غبار و سنگ بپرسد: سلام! تو از کجایی؟! چند میلیون سال از عمرت می گذرد؟ داستان قشنگت چیست؟  و مدهوش شود از شنیدن قصه های ساده و سنگینی که از زبان طبیعت می شنود... و به یاد آورد که از درک چنین عظمتی بود که انسانهای اولیه در برابرش به خاک افتادند و عزیزان خود را برای تقرب به چنین عظمتی قربانی کردند! بشری که نمی دانست...بشری که چیزهایی را دانسته بود اما باز نمی دانست...و همیشه آنکه نمی داند به وسیله ی دانش آنکسی که می داند، به بردگی کشیده می شود! پس آنگاه که سنگ ندا سرداد که "من خدا هستم" بشر در برابرش به خاک افتاد...و خدا دلش برای بشری که نمی دانست، به رحم افتاد و کتاب نوشت .

تا انسان هم بخواند و بداند

و سوگند به قلم خورد...و به انسان...و به  ستارگان...تا انسان چیزی فراتر از سنگ را بیابد: خود را! ستارگان را...ستارگانش را...خورشید را...او را.

ویرایش نشده.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سارا

زيبا براي تجديد افكار و وجود و نو شدن نوشتي نو شدن تولد مجدد كه در همه اديان توصيه شده براي يافتن حقيقت بهتره هر روز نو وتازه شد